Privacy Statement - Granny Anny

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy Statement

Granny Anny heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de overdracht 
van privacy gevoelige en betalingsgegevens te beveiligen. 
Wij verwerken bestellingen met een SSL verbinding. Dit is een manier van coderen die het 
voor derden onmogelijk maakt om berichten te lezen.
Uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Granny Anny.
 
U heeft recht op inzage van deze gegevens en kunt aanvulling, wijziging of verwijdering
verlangen.
 
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en
zullen door ons niet worden verstrekt of ter inzage gegeven aan derden.

Wij maken geen gebruik van cookies!
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu